Paano pumili ng Rider?

  • Sa “Offers” makikita ang mga Rider na gustong tumanggap sa request mo.
  • Pindutin ang pulang button na may kalakip na presyo para tanggapin ang offer ng Rider.
Tandaan: Kailangan mong pumili ng Rider sa wastong oras. Kung hindi, maaring:
  • Makansela ang iyong order request [kung lahat ng mga bid ng Riders ay iba sa estimated fee].
  • Ang app na ang pipili ng Rider para sa iyo [kung may mga Riders na pareho ang bid sa estimated fee].