Paano kung hindi ko alam ang presyo ng ipabibili o grocery ko?

  • Kailangan ang “Item price” sa bawat item na ipabibili o grocery. Sa sitwaysong ito, maglagay na lang ng estimated price. Tandaang ESTIMATED PRICE lamang po ang makikita sa inyong order request. Maaring mas mababa o mataas pa doon ang totoong presyo. Makikita naman ang ACTUAL PRICE sa resibong ibibigay ng Rider sa pagdrop-off na galing mismo sa store na pinagbilhan.