How to track my order?

  • Bukod sa notifications na matatanggap bawat usad ng Rider, maari ring makita ang real-time updates by:
    • Pindutin ang 3 horizontal lines (“hamburger menu”) sa left side ng screen.
    • Pindutin ang “Deliveries” at piliin ang order ticket na gusto mong makita.
    • Dito makikita sa mapa kung nasaan ang Rider in real time, at iba pang mga impormasyon tungkol sa inyong order.