How to set Pick Up/Drop Off location.

  • Pindutin ang linya ng “Pick up/Drop off”.
  • Mapupunta ka sa isang page kung saan makikita ang pick-up/drop-off point.
  • I-type ang address ng pick-up/drop-off location. Mas maganda kung mas malapit sa eksaktong address ang ilalagay.
  • Pumili sa mga suggested location at galawin ang mapa gamit ang iyong daliri hanggang maturo ng pin ang eksaktong lugar/address.
  • Pindutin and “Confirm Location” button.
  • Sagutin ang “Building/Block” o “Floor number” kung kailangan ito sa inyong sitwasyon. Kung hindi naman kailangan (“not applicable”), panatilihin lang itong blanko.
  • Pindutin ang “Set Pick Up Location” o “Set Drop Off Location” button.
Tandaan: Ang pick up location ay ang lugar kung saan kukunin ng Rider ang (mga) item na ide-deliver. Ang drop off ay ang lugar kung saan dadalhin ang (mga) item na kasama ng inyong request.