How to book a paDALA request?

  • Buksan ang app at ilagay ang pick up location (lugar kung saan kukunin ang ipadadala).
  • Ilagay ang drop off location (lugar kung saan ipadadala ang item/items), at pindutin ang icon ng may pamagat na “Padala”.
  • Makikita ang “Estimated Fee”, pindutin ang button na ito.
  • Ilagay ang weight (timbang) at piliin ang dimensions (sukat) ng ipadadala.
  • Sa “Instructions” maaring maglagay ng extra paalala para sa rider (optional). Hal. “Ingat po, babasagin”
  • Pindutin ang “Submit” button, tapos i-finalize ang request sa pag-click ng “Make PaDALA request” button.