How to book a paBILI request?

  • Buksan ang app at ilagay ang pick up location (lugar kung saan ang ipabibili).
  • Ilagay ang drop off location (lugar kung saan ibibigay ang ipinabili), at pindutin ang icon ng may pamagat na “Pabili”.
  • Makikita ang “Estimated Fee”, pindutin ang button na ito.
  • Ilagay ang pangalan ng item na ipabibili under “Name”.
  • Ilagay kung ilang piraso ang pabibili under “Item Count”.
  • Ilagay ang alam mong presyo under “Item Price”.
  • Pindutin ang “Add” button.
  • Ulitin lang ang steps 5 – 8 para magdadag pa ng ibang items.
  • Sa “Remarks” maaring maglagay ng extra paalala para sa Rider (optional). Hal. “Ingat po sa cake, baka mayupi”.
  • Pindutin ang “Submit” button, tapos i-finalize ang request sa pag-click ng “Make PaBILI request” button.